Teen en Tander

Zachte, ontspannende en helende disciplines zoals massage en yoga werken niet zoals medicijnen. Het resultaat laat langer op zich wachten omdat het om een proces gaat. U kunt uw nek laten "opknappen", maar u kunt ook opnieuw leren hoe u met uw lichaam moet omgaan en gemakkelijker kunt bewegen, zodat u de "kortsluiting" tussen uw hoofd en de rest van uw lichaam kunt voorkomen. Hoe meer u zichzelf schoolt en hoe meer u weer ziet, voelt en hoort, des te minder kans hebt u op terugkerende klachten. Gewone genezing met synthetische hulpmiddelen lijkt eenvoudiger en sneller, maar met massage en yoga voorkomt u dat symptomen steeds opnieuw opduiken. Het gaat niet om een eenvoudige truc; er komt veel meer bij kijken dan alleen dat gedeelte van het lichaam dat pijnlijk of belemmerd is.

Alle levensverschijnselen, van welke aard ook - fysisch, fysiologisch, psychisch en emotioneel - beïnvloeden ons. Liefde, haat, eten, drinken, geneesmiddelen, vasten, massage, oefeningen, aangename of onaangename ervaringen of situaties, sociale, klimatologische of geografische omstandigheden, positieve of negatieve kritiek, geloof in God of ongeloof, slechte of ongenuanceerde gedachten - er is niets dat niet ervaren of opgenomen kan worden en dat niet een meer of minder sterke invloed op lichaam en geest zou uitoefenen. De gedachte aan een vriend of situatie, een droombeeld, een geur die een bepaalde associatie opwekt - al deze dingen kunnen van invloed zijn op onze gezondheid. Er is dan ook niets, maar dan ook niets waarvan in therapeutisch opzicht geen gebruik kan worden gemaakt.

In alle traditionele "geneeskunsten" die door onze voorouders werden toegepast staan 3 punten evenwaardig hoog op de agenda voor het verwerven en behouden van een goede gezondheid:
1. uitscheiding van afvalstoffen
2. gezonde, evenwichtige voeding en
3. versterking van de lichamelijke weerstand
Massage en yoga werken effectief in op de punten 1 en 3 en niemand kan deze wetenschappelijk (proefondervindelijk) bewezen werkelijkheid ontkennen.

​Over mij ...
    (de weg  is  belangrijker  dan de  wegwijzer )
Van jongs af was ik bezeten door sportbeoefening. Zodra duidelijk werd –- vrij snel dus - dat ik niet gezegend was met uitzonderlijk talent, moest ik een middel vinden om toch redelijk te presteren. Het enige wat ik daarbij kon bedenken was werken aan mijn fysische conditie. Een middel waarvoor ik mijn lichaam moest leren kennen en verzorgen. Door mijn levensjaren heen werd dit proces van lichamelijke bewustwording tegelijk ook een bewustwording van de verantwoordelijkheid die ik draag voor mijn gezondheid.
Te veel mensen geloven nog dat het de verantwoordelijkheid is van de arts om hen gezond en in leven te houden. Terwijl het zoveel belangrijker is om zelf het genezings- en/of bewustwordingsproces op te starten, de koe (of stier ...) stevig bij de horens te vatten, hopen op een beetje hulp van bovenaf - van het lot of hoe je het wilt noemen - en je zelf onder eigen handen te nemen. Trouwens, Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunst wist al dat het de natuur is die geneest en dat de arts slechts kan verplegen. 

Voor de een vergt zo'n attente levenswijze zware inspanningen, voor de ander loopt het vanzelf. Hoe het ook aanvoelt, het is de reis die telt en grotendeels de waarde van je inspanning bepaalt. Met zo'n attitude wordt de vermeende inspanning bij yoga algauw diepe ontspanning. Vergelijk het met de ontwerper die even veel plezier beleeft aan het creatief proces als aan de publieke voorstelling van zijn afgewerkt project. Het lichamelijk welbehagen dat je kan/leert ervaren via een bewuste aandacht voor een zinnelijke koestering van je lichaam, overstijgt de louter fysieke dimensie. Want een lichaam vrij van pijn en spanningen is een ideale voedingsbodem voor spiritueel, intellectueel en emotioneel evenwicht.

Teen en Tander zal proberen een kleine bijdrage te leveren en jou op weg helpen, maar uiteindelijk ben jij de motor ...

PS: German spoken – Man spricht französisch – Ici on parle anglais
Start van Teen en Tander = op 1 april 2006
image-126547-Oost_lach.w640.jpg
image-125718-Flo_prof.w640.jpg
image-126546-Oost_ernstig.w640.jpg